Громадська спілка «УКРАЇНСЬКІ ЕМІТЕНТИ» поглиблює тісну співпрацю з професійними учасниками ринків капіталу України. 3 березня 2017 року голова громадської спілки «Українські емітенти» Сергій Румпа та голова правління ПАТ «Фондова біржа ПФТС» Богдан Лупій підписали меморандум про взаєморозуміння, який спрямований на зміцнення партнерських відносин і співробітництво між двома організаціями.

Умови меморандуму передбачають обмін інформацією і досвідом між ГС «УКРАЇНСЬКІ ЕМІТЕНТИ» та ПАТ «Фондова біржа ПФТС». Серед першочергових кроків – спільна організація просвітницьких заходів – круглих столів та семінарів як для емітентів цінних паперів так і для професійних учасників ринку капіталів.

Також в рамках співпраці сторони планують координувати власні дії при підготовці пропозицій щодо вдосконалення законодавства та відстоюванні інтересів учасників ринку. Громадська спілка «УКРАЇНСЬКІ ЕМІТЕНТИ», як організація, що об’єднує юридичних та фізичних осіб, сприяє системній взаємодії учасників корпоративного сектору для ефективного захисту прав емітентів та інвесторів.

Довідка:

Громадська спілка "УКРАЇНСЬКІ ЕМІТЕНТИ" є добровільною, незалежною, громадською спілкою, яка об’єднує юридичних осіб приватного права, у тому числі громадські об'єднання, фізичних осіб (резидентів та нерезидентів) та створена для організації та системної взаємодії учасників корпоративного сектору для єфективного захисту прав емітентів та інвесторів, розвитку корпоративних відносин у відповідності до найкращих світових стандартів як суттєвої умови покращення бізнес середовища.

ПАТ «Фондова біржа ПФТС» -- один з найбільших організаторів торгів цінними паперами в Україні. Заснована в 1996 році, біржа понад десятиліття є беззаперечним лідером на ринку. Станом на початок 2016 року членами біржі були 74 професійних учасників ринку цінних паперів (провідних інвестиційних компаній та банків). ПФТС є кореспондованим членом Світової Федерації Фондових Бірж та членом Міжнародної Асоціації бірж країн СНД. Індекс ПФТС з 1997 року є офіційним індексом України в S&P Emerging Markets. На кінець 2015 року акціонерами ПАТ «Фондова біржа ПФТС» були 37 українських банків, 30 фізичних осіб та 77 юридичних осіб – не банків.

Голова ГС "УКРАЇНСЬКІ ЕМІТЕНТИ" Румпа Сергій виступить спікером практичного семінару на тему «Акціонерні товариства: нові вимоги та можливості. Оптимізація витрат корпоративних дій. Взаємодія з Центральним депозитарієм України».

Семінар пройде за участі представників Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Центрального депозитарію України та юридичної компанії "Саад Лігал" 

Спікери:
Лібанов Максим - директор департаменту стратегії розвитку фондового ринку НКЦПФР - https://www.facebook.com/nssmc.ukraine
Тарасенко Олексій – член правління Центрального депозитарію України - http://www.csd.ua/
Гончарук Наталія - керівник проектів з методології та корпоративного управління Центрального депозитарію України - http://www.csd.ua/
Румпа Сергій - голова спілки «Українські емітенти» -http://www.ukris.org.ua/
Саад Шаді – директор юридичної компанії «Саад Лігал» -https://www.facebook.com/saad.legal.ua/.

Для участі у семінарі необхідно зареєструватись за посиланням - https://goo.gl/Upq0jZ

Програма семінару - https://goo.gl/SDvxK4

Для членів Спілки - 10% знижка.

ДО УВАГИ ЧЛЕНІВ
ГРОМАДСЬКОЇ СПІЛКИ «УКРАЇНСЬКІ ЕМІТЕНТИ»
код за ЄДРПОУ 40084793, місцезнаходження: 03191, м. Київ, вул. Ломоносова, буд. 58-А
(далі – Спілка)

Повідомляємо, що згідно з рішенням Президії Спілки, 27 грудня 2016 року о 10 годині 00 хвилин за адресою: 03191, м. Київ, вул. Ломоносова, буд. 58-А, відбудуться Загальні збори членів Спілки з наведеним нижче порядком денним:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 1. Про обрання лічильної комісії.
 2. Обрання Голови і секретаря зборів.
 3. Про зміну найменування Спілки.
 4. Внесення змін та доповнень до Статуту Спілки шляхом затвердження нової редакції Статуту Спілки. Визначення осіб, уповноважених на підписання нової редакції Статуту Спілки.
 5. Про внесення змін та доповнень до Положення про Загальні збори членів Спілки, про Президію Спілки, про Голову Спілки, про Членство та членські внески Спілки, шляхом викладення їх у новій редакції. Надання повноважень на підписання нових редакцій зазначених Положень Спілки.
 6. Про припинення повноважень Голови Спілки.
 7. Про обрання Голови Спілки.
 8. Про припинення повноважень члена Президії Спілки.
 9. Про обрання члена Президії Спілки.
 10. Про визначення особи (осіб), яка має право представляти Спілку для здійснення реєстраційних дій, в т.ч. реєстрацією змін, пов’язаних із затвердженням нової редакції Статуту Спілки та зміною найменування Спілки.

Дата складення реєстру членів Спілки - 27.12.2016 року.

Реєстрація членів (їх представників) для участі у Загальних зборах відбудеться у день проведення Зборів за місцем їх проведення. Початок реєстрації: о 09 год. 30 хв., закінчення – о 09 год. 50 хв.

Для реєстрації та участі у Зборах необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам членів додатково мати документ, що посвідчує право їх участі у голосуванні на Загальних зборах членів, оформлений згідно з вимогами чинного законодавства.

Члени можуть ознайомитись з проектами рішень Загальних зборів з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства (03191, м. Київ, вул. Ломоносова, буд. 58-А):

Особа, відповідальна за ознайомлення членів з проектами рішень – Голова Спілки.

 

Довідки за телефоном +380(73)443-9580.

 1. Please let us know your email address.
 2. Please let us know your message.
 3. Помилковий код

Адреса:

ГС "УКРАЇНСЬКІ ЕМІТЕНТИ"

м. Київ, вул. Ломоносова, буд. 58-А

Поштовий індекс: 03191

 info@ukris.org.ua

Телефони:

+380 (73) 443-9580

 

Соцмережі:

facebook