13.05.16 та 16.05.16 член президії Сергій Румпа приймав участь у засіданні робочої групи комітета з питань фінансової політики та банківської діяльності з опрацювання та підготовки до другого читання проекту Закону України №3498 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо регульованих ринків та деривативів)»

ДО УВАГИ ЧЛЕНІВ
ГРОМАДСЬКОЇ СПІЛКИ «УКРАЇНСЬКІ ЕМІТЕНТИ»
код за ЄДРПОУ 40084793, місцезнаходження: 03191, м. Київ, вул. Ломоносова, буд. 58-А
(далі – Спілка)

Повідомляємо, що згідно з рішенням Голови Спілки, 23 листопада 2015 року о 10 годині 00 хвилин за адресою: 03191, м. Київ, вул. Ломоносова, буд. 58-А, відбудуться Загальні збори членів Спілки з наведеним нижче порядком денним:

Порядок денний:

  1. Обрання голови і секретаря зборів.
  2. Про обрання лічильної комісії.
  3. Про визначення порядку голосування на зборах.
  4. Про затвердження Положення про Загальні збори членів Спілки, про Президію Спілки, про Голову Спілки, про Членство та членські внески Спілки та про Ревізійну комісію Спілки (Ревізора).
  5. Про набуття членства заявникам.
  6. Про обрання Президії.

Дата складення реєстру членів Спілки - 23.11.2015 року.

Реєстрація членів (їх представників) для участі у Загальних зборах відбудеться у день проведення Зборів за місцем їх проведення. Початок реєстрації: о 09 год. 30 хв., закінчення – о 09 год. 50 хв.

Для реєстрації та участі у Зборах необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам членів додатково мати документ, що посвідчує право їх участі у голосуванні на Загальних зборах членів, оформлений згідно з вимогами чинного законодавства.

Члени можуть ознайомитись з проектами рішень Загальних зборів з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства (03191, м. Київ, вул. Ломоносова, буд. 58-А):

Особа, відповідальна за ознайомлення членів з проектами рішень – Голова Спілки.

 

Довідки за телефоном +380(73)443-9580.

Громадську спілку "УКРАЇНСЬКІ ЕМІТЕНТИ" зареєстровано відповідно до вимог чинного законодавства.

Діяльність спілки спрямована на організацію системної взаємодії учасників корпоративного сектору, ефективного захисту прав емітентів та інвесторів, розвитку корпоративних відносин у відповідності до найкращих світових стандартів як суттєвої умови покращення бізнес середовища

 

Сторінка 3 із 3

  1. Please let us know your email address.
  2. Please let us know your message.
  3.  Помилковий код

Адреса:

ГС "УКРАЇНСЬКІ ЕМІТЕНТИ"

м. Київ, вул. Ломоносова, буд. 58-А

Поштовий індекс: 03191

 info@ukris.org.ua

Телефони:

+380 (73) 443-9580

 

Соцмережі:

facebook