ДО УВАГИ ЧЛЕНІВ
ГРОМАДСЬКОЇ СПІЛКИ «УКРАЇНСЬКІ ЕМІТЕНТИ»
код за ЄДРПОУ 40084793, місцезнаходження: 03191, м. Київ, вул. Ломоносова, буд. 58-А
(далі – Спілка)

Повідомляємо, що згідно з рішенням Президії Спілки, 27 грудня 2016 року о 10 годині 00 хвилин за адресою: 03191, м. Київ, вул. Ломоносова, буд. 58-А, відбудуться Загальні збори членів Спілки з наведеним нижче порядком денним:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 1. Про обрання лічильної комісії.
 2. Обрання Голови і секретаря зборів.
 3. Про зміну найменування Спілки.
 4. Внесення змін та доповнень до Статуту Спілки шляхом затвердження нової редакції Статуту Спілки. Визначення осіб, уповноважених на підписання нової редакції Статуту Спілки.
 5. Про внесення змін та доповнень до Положення про Загальні збори членів Спілки, про Президію Спілки, про Голову Спілки, про Членство та членські внески Спілки, шляхом викладення їх у новій редакції. Надання повноважень на підписання нових редакцій зазначених Положень Спілки.
 6. Про припинення повноважень Голови Спілки.
 7. Про обрання Голови Спілки.
 8. Про припинення повноважень члена Президії Спілки.
 9. Про обрання члена Президії Спілки.
 10. Про визначення особи (осіб), яка має право представляти Спілку для здійснення реєстраційних дій, в т.ч. реєстрацією змін, пов’язаних із затвердженням нової редакції Статуту Спілки та зміною найменування Спілки.

Дата складення реєстру членів Спілки - 27.12.2016 року.

Реєстрація членів (їх представників) для участі у Загальних зборах відбудеться у день проведення Зборів за місцем їх проведення. Початок реєстрації: о 09 год. 30 хв., закінчення – о 09 год. 50 хв.

Для реєстрації та участі у Зборах необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам членів додатково мати документ, що посвідчує право їх участі у голосуванні на Загальних зборах членів, оформлений згідно з вимогами чинного законодавства.

Члени можуть ознайомитись з проектами рішень Загальних зборів з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства (03191, м. Київ, вул. Ломоносова, буд. 58-А):

Особа, відповідальна за ознайомлення членів з проектами рішень – Голова Спілки.

 

Довідки за телефоном +380(73)443-9580.

13.05.16 та 16.05.16 член президії Сергій Румпа приймав участь у засіданні робочої групи комітета з питань фінансової політики та банківської діяльності з опрацювання та підготовки до другого читання проекту Закону України №3498 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо регульованих ринків та деривативів)»

ДО УВАГИ ЧЛЕНІВ
ГРОМАДСЬКОЇ СПІЛКИ «УКРАЇНСЬКІ ЕМІТЕНТИ»
код за ЄДРПОУ 40084793, місцезнаходження: 03191, м. Київ, вул. Ломоносова, буд. 58-А
(далі – Спілка)

Повідомляємо, що згідно з рішенням Голови Спілки, 23 листопада 2015 року о 10 годині 00 хвилин за адресою: 03191, м. Київ, вул. Ломоносова, буд. 58-А, відбудуться Загальні збори членів Спілки з наведеним нижче порядком денним:

Порядок денний:

 1. Обрання голови і секретаря зборів.
 2. Про обрання лічильної комісії.
 3. Про визначення порядку голосування на зборах.
 4. Про затвердження Положення про Загальні збори членів Спілки, про Президію Спілки, про Голову Спілки, про Членство та членські внески Спілки та про Ревізійну комісію Спілки (Ревізора).
 5. Про набуття членства заявникам.
 6. Про обрання Президії.

Дата складення реєстру членів Спілки - 23.11.2015 року.

Реєстрація членів (їх представників) для участі у Загальних зборах відбудеться у день проведення Зборів за місцем їх проведення. Початок реєстрації: о 09 год. 30 хв., закінчення – о 09 год. 50 хв.

Для реєстрації та участі у Зборах необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам членів додатково мати документ, що посвідчує право їх участі у голосуванні на Загальних зборах членів, оформлений згідно з вимогами чинного законодавства.

Члени можуть ознайомитись з проектами рішень Загальних зборів з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства (03191, м. Київ, вул. Ломоносова, буд. 58-А):

Особа, відповідальна за ознайомлення членів з проектами рішень – Голова Спілки.

 

Довідки за телефоном +380(73)443-9580.

 1. Please let us know your email address.
 2. Please let us know your message.
 3. Помилковий код

Адреса:

ГС "УКРАЇНСЬКІ ЕМІТЕНТИ"

м. Київ, вул. Ломоносова, буд. 58-А

Поштовий індекс: 03191

 info@ukris.org.ua

Телефони:

+380 (73) 443-9580

 

Соцмережі:

facebook